kartonska_embalaža

Proizvajamo vse vrste različne kartonske embalaže, ki jo na željo kupca tudi sito-tiskamo

Kartonska embalaža v našem prodajnem programu zajema široko izbiro izdelkov primernih za:

Vinarje, čebelarje, izdelke domače obrti, domače kmečke izdelke, darila (darilna embalaža), spletne trgovine, podjetja, ter neomejene možnosti uporabe.

Naravna lesna slama

Naravna lesna slama